Download Lagu Naruto Opening 1 Gede

Posted on by
Download Lagu Naruto Opening 1 Gede 9,2/10 3888reviews

Opening Naruto • Opening 1: 'Rocks' by Hound Dog (eps 1-25) [] • Opening 2: 'Haruka Kanata' by Asian Kung-Fu Generation (eps 26-53) [] • Opening 3: 'Kanashimi wo Yasashisani' by little by little (eps 54-77) [] • Opening 4: 'GO!!!'

Download Lagu Naruto Opening 1 Gede

Daftar dan Download Ost Naruto Shippuden Full. List Ost Naruto Shippuden (OPENING & ENDING) [Download] Bitrate. Soalnya file nya gede',, 1 lagu aja ukuran nya. Free download Naruto shippuden openings 1 18 Mp3. To start this download lagu you need to click on [Download] Button. Remember that by downloading this song you. Download Gx Works 2 Keygen Crack.

: Insert Song Naruto Shippuden Episode 330 Bijuu and Jinchuuriki Song / Lagu untuk para Bijuu dan Jinchuuriki Romaji / Indonesian Version Romaji Bishu kozoyata hashimari hashimari Hitotsu hi-toyoli inamori Shukaku! Futatsu faiya moeteru Matatabi! Mitsu mizunara makoseru Isobu! Yotzu yoka atzu ise Son Goku!

Itzuzu itsu-demo kake-ashi Kokuo! Mutzu muri-sezu awatezo Saiken!

Nanatzu nanajushi soratobu Chomei! Yatzu yappai yi-taji Gyuki! Ko-kon natzu ko-kon umto saikou Kurama! Koto soro-yoto bishuu uno nakama Jo-oi muzutaketo ei namae! Muna-ripaa namaee danee! Mina zutakira namaee danee! Download Millenium Star Atlas Pdf Software.

Otzukiya Jinchuriki! Hitosu hi-toli kumadayo Gaara! Hutatsu hu naah umto neko nade Yugito! Mitsu Mizukage yong-daimeno Yagura! Yotzu yong-shunen yong-bito Roshi!

Itzuzu ikatsaya pawa ano Han! Mutzu mukuchina kiragashi Utakata! Nanatzu nadomosu kunoichi Fu! Yatzu yabai-io la-puno Killer Bee! Koko notzu konoha-no Uzumaki Naruto! To-temo tsuyo uo Jinchuriki-no mi-una! Bishu-uto nakayoku nare-ukana?

Muna-ripana shinobi danee! Mina zutekino shinobi danee! Indonesia Version Lagu menghitung Bijuu, ayo kita mulai! Pertama, 'tidur lebih baik dari manusia' kata Shukaku Kedua, terbakar di dalam api, Matatabi! Ketiga, serahkan air kepada Isobu! Keempat, sepanas lahar, Son Goku! Kelima, selalu berlari, Kokou!

Keenam, pelan-pelan saja tidak usah terburu-buru, Saiken! Ketujuh, si serangga daun, Chomei! Kedelapan, Ya!! Hanya itu yang di butuhkan, Gyuki! Kesembilan, merengeklah di depan kekuatan Kurama! Semua bijuu akhirnya berkumpul bersama!